Умови використання

Оновлено 25 травня 2018 року

Право доступу та використання контенту www.focusedcollection.com («Сайту») надається Користувачу компанією Focused, щойно Користувач прийме всі положення, правила та умови цих Умов використання. Якщо, за будь-якої причини, Користувач не погоджується з цими положеннями й не приймає Умови Використання, він/вона не має права заходити на Сайт та використовувати його ресурси. У разі будь-яких розбіжностей між положеннями цих Умовам використання й іншими документами на Сайті, положення, зазначені у цих Умовах використання, мають переважну юридичну силу.

Цим Сайтом володіє і керує компанія Depositphotos Inc. разом зі своїми афілійованими та дочірніми підприємствами (надалі, разом, у цих Умовах використання та в інших документах на Сайті — «Focused»).

Focused залишає за собою право у будь-який час вносити зміни, доповнення та виправлення як в ці Умови використання в цілому, так і в будь-яку їхню частину. Такі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Продовжуючи працювати з Сайтом чи після того, як такі зміни наберуть чинності, Користувач підтверджує свою згоду з такими змінами. Якщо в якийсь момент Користувач більше не може дотримуватись нижчезазначених правил і умов, він/вона більше не має права заходити на Сайт і користуватися його ресурсами

1. Робота з файлами сайту

Сайт – це ресурс, що може містити чи безпосередньо містить файли, інформацію, програмне забезпечення, ілюстрації, фотографії та аналогічні файли, які є об'єктами авторського права, товарного знаку чи знаку обслуговування, або які підпадають під дію інших тотожних чи суміжних прав Focused, її підрозділів, дочірніх та асоційованих підприємств або інших третіх сторін, в тому числі інших користувачів Сайту.

Користувач не має права передавати, продавати, публікувати, переміщувати, відтворювати, переінакшувати чи переробляти матеріали Сайту або користуватися ними у будь-який подібний спосіб, як частково, так і в цілому. Виняток становлять випадки, коли такий дозвіл чітко і ясно зазначено у цих Умовах Використання або у будь-якій іншій угоді, яка набуває чинності з моменту початку використання Сайту (наприклад, в Угоді про Стандартну ліцензію).

Представлені на Сайті файли надаються постачальниками Focused в рамках Ексклюзивних та Неексклюзивних угоди постачання. (Для ознайомлення з умовами такого постачання див. відповідні розділи Угоди про Стандартну ліцензію). Користувач має можливість і право скачувати файли винятково у відповідності до умов, встановлених Угодою про стандартну ліцензію та цими Умовами використання.

Щойно Користувач купляє зображення, воно стає доступним для скачування впродовж року з моменту внесення оплати. Протягом цього часу Користувач може скачати його стільки разів, скільки необхідно, без будь-якого додаткового платежу; файл залишатиметься в Меню Покупця, в теці «Придбані файли».

2. Паролі доступу

Користувач підтверджує свою згоду з тим, що процес ідентифікації користувача здійснюється з метою надання йому/їй доступу до свого профілю користувача і до операцій керування доступом до матеріалів Сайту. Логін (ім'я користувача) та пароль, обрані Користувачем, є конфіденційною інформацією. Користувач підтверджує необхідність нерозголошення цієї інформації та зобов'язується тримати її в секреті, не розкривати, не передавати та не пропонувати третім особам свої особисті дані для доступу без однозначного письмового дозволу Focused.

Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він/вона, як власник логіна та пароля доступу, несе відповідальність за кожен факт доступу до контенту Сайту з використанням зазначеного логіна та пароля. Користувач також усвідомлює і цим погоджується з тим, що Focused автоматично визнає введення його/її логіна і пароля свідоцтвом і безперечним доказом того, що саме Користувач отримав доступ до матеріалів Сайту.

Користувач усвідомлює, що логін та пароль є комбінацією унікальних символів, при цьому Focused не накладає особливі вимоги щодо їх змісту та якості.

3. Правила поведінки на сайті

Користувач підтверджує, що він/вона не має наміру використовувати файли Сайту з будь-якою незаконною або якимось іншим чином негожою метою. Таким чином, Користувач зобов'язується відмовлятися від неналежного використання файлів, отриманих з Сайту, в тому числі таких дій:

 • Образ, залякування, переслідування або порушення прав на захист інформації третіх осіб чи інших користувачів Сайту;

 • розміщення, завантаження, публікація, демонстрація, розповсюдження файлів наклепницького, ганебного чи образливого характеру, в тому числі розпусних, непристойних, грубих чи незаконних зображень та інших файлів;

 • Передавання, пересилання, завантаження або розповсюдження у будь-який інший спосіб, або допомоги чи участі у розповсюдженні Файлів чи елементів програмного коду, які включають в себе, містять чи складаються з елементів програмного забезпечення чи будь-яких інших матеріалів, що охороняються законами про інтелектуальну власність чи авторське право та будь-якими іншими суміжними засобами захисту прав (в тому числі прав на захист конфіденційності), за винятком випадків, коли Користувач володіє чи керує такими правами чи має на це необхідні дозволи;

 • Передавання, пересилання, завантаження чи розповсюдження у будь-який інший спосіб, або допомоги чи участі у розповсюдженні Файлів або частин програмного коду, які містять шкідливе програмне забезпечення (таке, як віруси), що може спричинити порушення роботи чи повний вихід з ладу програмного забезпечення чи апаратного обладнання на інших комп'ютерах;

 • Вилучення, очищення, вирізання чи приховування будь-яким іншим чином будь-яких авторських атрибутів, ярликів, позначень чи інформації правового характеру на будь-яких файлах, які завантажуються або скачуються Користувачем;

 • Фальсифікації чи підробки даних про оригінальне джерело будь-яких матеріалів, розміщених на Сайті;

 • Рекламування чи продажу будь-яких продуктів чи послуг;

 • розміщення на Сайті будь-якої інформації, яка не має жодного стосунку до спеціалізації ресурсів Сайту, такої як опитування, рекламні оголошення, розсилки спаму;

 • Скачування чи збереження на Сайті будь-яких файлів чи програм, якщо Користувач знає, що вони незаконні, не можуть або не повинні законно поширюватись таким чином;

 • Використання будь-яких можливостей Сайту, в тому числі надсилання повідомлень іншим користувачам Сайту в рекламних цілях, з метою поширення своїх реферальних посилань, просування своїх файлів, товарів, послуг та будь-яких видів діяльності, як пов'язаних, так і не пов'язаних з роботою Сайту;

 • Використання будь-якої інформації, отриманої з Сайту чи за допомогою Сайту, для створення програмного забезпечення, ресурсів або програм, які прямо чи непрямо конкурують з діяльністю Focused.

Користувач погоджується з тим, що спілкування у блогах сайту здійснюється відкрито та публічно. Крім того, Користувач погоджується з тим, що спілкування між відвідувачами або між відвідувачами та третіми особами, а також файли та інші матеріали, представлені на Сайті, не є офіційно ухваленими Focused, при цьому жодні файли чи інформація, постійно або тимчасово розміщені на Сайті, не повинні розглядатися як такі, що були проаналізовані, переглянуті чи схвалені Focused. Як зазначено нижче, Focused має право та повноваження у будь-який час вилучати будь-які файли без сповіщення про це авторів, тримачів ліцензій або власників файлів.

Користувач зобов'язується утримуватися від використання Сайту у спосіб, який може спричинити його пошкодження, порушення роботи або інші негативні наслідки для інших користувачів Сайту. Також Користувач зобов'язується не втручатися до облікових записів інших користувачів Focused та не здійснювати до них спроб неавторизованого доступу. Користувач погоджується здійснювати доступ до файлів Сайту у суворій відповідності до правил та процедур Сайту.

На Сайті можуть міститися посилання на сторонні сайти. Такі посилання надані для зручності Користувачів, але їх наявність не означає, що вони рекомендовані або схвалені Focused. Також Focused не гарантує безпеки таких посилань та їхньої відповідності очікуванням Користувача. Focused не несе жодної відповідальності у випадку будь-яких збитків чи втрат, прямих чи здогадних, внаслідок переходу за будь-якими посиланнями, розміщеними на сайті Focused, чи внаслідок користування послугами, які доступні на таких сторонніх сайтах.

4. Управління сайтом

Focused не контролює всі завантаження та обмін інформацією, який відбувається на Сайті, та не несе відповідальності за такий обмін і комунікацію. Матеріали Сайту та сам Сайт можна переглядати та використовувати без будь-яких перешкод (окрім премодерації) від власників Сайту, умов та гарантій будь-якого роду, явних чи неявних. Проте Focused має право переміщувати, вилучати, забороняти публікацію чи редагувати будь-які текстові повідомлення або файли, які Focused може вважати за такі, що порушують або здогадно порушують ці Умови використання, права приватної чи інтелектуальної власності чи аналогічні права третіх осіб. Користувач погоджується на вилучення винагороди, сплаченої за такі файли.

Focused регулярно оновлює контент, технічну та іншу інформацію на Сайті. Проте Focused не претендує на повноту, точність та відповідність розміщеної на Сайті інформації. Focused може на свій розсуд доповнювати, переглядати та вилучати розміщену на Сайті інформацію, ресурси та сервіси. Focused також залишає за собою право вносити зміни у Сайт без будь-якого попереднього повідомлення.

Focused має право, але не зобов'язання, на власний розсуд виправляти помилки у файлах.

Focused поважає права на інтелектуальну власність третіх осіб та просить своїх користувачів так само їх поважати. Якщо будь-який Користувач має підстави вважати, що його/її робота була скопійована з порушенням авторського права, або інші його/її права на інтелектуальну власність були прямо або непрямо порушені, він повинен надати Focused заяву або сповіщення про факт подібного порушення відповідно до процедури, наведеної в Умовах використання.

Приймаючи ці Умови використання, Користувач підтверджує свою згоду на отримання від Focused електронних новинних розсилок та повідомлень. Користувач завжди може увімкнути чи вимкнути надсилання повідомлень у своєму особистому профілі.

5. Конфіденційна інформація

Відповідно до цілей цих Умов використання, термін «конфіденційна інформація» використовується для позначення будь-яких документів, програмного забезпечення, даних, інформації чи файлів, що стосуються процесу керування Focused, його підприємством, працівниками, користувачами, партнерами, ліцензіатами та ліцензіарами, або будь-якої іншої інформації, яка чітко визначена як конфіденційна, в тому числі: дизайн, бізнес-процеси, бізнес-моделі, ціни, моделі та стратегії розвитку, дослідження, ноу-хау, навчальні розробки, комерційні таємниці, персонал, методології, клієнтів, матеріали Сайту, які належать іншим, та іншу інтелектуальну власність.

Користувач усвідомлює, що конфіденційна інформація є конфіденційною і не може бути передана третім особам без чіткого письмового дозволу Focused та його ліцензіарів або використана будь-яким іншим чином, крім випадків, передбачених законодавством або безпосередньо зазначених у тексті цих Умов використання.

6. Програмне забезпечення та комп'ютерні віруси

Оскільки під час роботи з Сайтом можуть виникнути перебої в роботі Інтернет-зв'язку, програмного забезпечення, передачі даних та інших процесів, такі ситуації можуть спричинити некоректну чи неповну передачу інформації, що міститься на Сайті. Аналогічним чином, на сторінках Сайту може зустрітися шкідливий код чи програмне забезпечення, що містить комп'ютерні віруси.

Focused не бере на себе жодної відповідальності стосовно функціонування будь-якого програмного забезпечення, присутності комп'ютерних вірусів чи інших елементів шкідливого коду, небезпечних чи руйнівних файлів, які можуть розповсюджуватись чи будь-яким іншим чином впливати на програмне забезпечення та апаратне обладнання в результаті перегляду Сайту Користувачем, здійснення доступу до будь-якої інформації чи скачування будь-яких файлів на Сайті. Focused нагально рекомендує використовувати антивірусне або інше захисне програмне забезпечення під час роботи з будь-якими веб-сайтами.

7. Порядок повідомлення про порушення та подання скарги

Focused поважає права на об'єкти інтелектуальної власності, діє у відповідності до законів про захист інтелектуальної власності та очікує, що усі користувачі робитимуть так само. Якщо якийсь Користувач вважає, що його/її інтелектуальна власність була скопійована й використана з порушенням його/її прав, або права на інтелектуальну власність Користувача були порушені якимось іншим чином, він/вона повинен/повинна надати Focused письмове повідомлення, що містить наступну інформацію:

 • Фізичний чи електронний підпис особи, уповноваженої діяти від імені власника зазначеного авторського права чи іншого об'єкта інтелектуальної власності;

 • Опис належної власнику роботи чи іншого об'єкту інтелектуальної власності, права на яку, за ствердженням Користувача, було порушено;

 • Опис місця на Сайті, де цей матеріал було знайдено;

 • Адресу електронної пошти, номер телефону та фізичну адресу Користувача;

 • Заяву з обґрунтованим припущенням Користувача, що спірне використання матеріалу здійснюється з порушенням законодавства чи без згоди власника авторського права;

 • Заяву, що прирівнюється до заяви під присягою, про те, що представлена Користувачем інформація є вірогідною і правильною, і що заявник сам є власником авторського права чи має повноваження діяти від імені власника авторського права.

Листа із зазначенням всіх вище перелічених даних в адресу Focused потрібно подати через розділ Сайту «Контакти» чи надіслати за електронною адресою support@focusedcollection.com.

8. Відшкодування збитків

Погоджуючись з цими Умовами використання, Користувач зобов'язується відшкодовувати збитки, убезпечувати й захищати Focused, його афілійованих осіб, постачальників контенту та їхніх відповідних директорів, службовців, співробітників, акціонерів, партнерів та агентів (разом «Сторони Focused») від будь-яких позовів, претензій, зобов'язань, збитків, втрат та витрат (в тому числі від обґрунтованих витрат на послуги адвокатів), понесених будь-якою Стороною Focused в результаті чи у зв'язку з будь-яким порушенням чи здогадним порушенням Користувачем чи будь-ким, хто діє від імені Користувача, будь-якої частини цих Умов використання, в тому числі у наступних випадках:

 • навмисного чи випадкового використання Сайту та/або його файлів з використанням логіна та пароля Користувача, незалежно від того, хто здійснив авторизацію;

 • Будь-якого листування, здійсненого Користувачем, чи скачування будь-яких файлів, здійсненого під логіном Користувача;

 • Будь-якого порушення Користувачем умов і положень цих Умов використання.

Focused залишає за собою право брати на себе управління та захист у будь-якій формі за власний кошт Користувача або вимагати компенсації чи відшкодування від Користувача, а Користувач погоджується на співпрацю з захистом Focused у разі виникнення таких претензій.

9. Термін дії, підстави та принципи розірвання угоди

Ці Умови використання діють до моменту їх розірвання. Для того, щоб розірвати ці Умови використання у будь-який час, Користувач може надіслати повідомлення за допомогою форми на сторінці «Контакти» Сайту або зробити це в письмовій формі іншим підхожим для себе способом, який дозволяє ідентифікувати Користувача та підтвердити його наміри повідомити Focused про бажання розірвати ці Умови використання. Focused залишає за собою право на власний розсуд призупиняти, припиняти або обмежувати право доступу Користувача до всіх матеріалів і ресурсів Сайту або будь-якої їхньої частини в будь-який час, за будь-якої причини та без жодних доказів чи попередніх повідомлень.

Focused має можливість та право призупиняти, припиняти роботу чи змінювати будь-яку частину Сайту або весь Сайт в цілому, його функції, ресурси чи бази даних без попереднього повідомлення або додаткових зобов'язань.

Focused також зберігає за собою право призупиняти або повністю припиняти доступ Користувача до файлів Сайту у разі відсутності активності з боку Користувача протягом тривалого часу, що може бути витлумачено Focused як нездатність Користувача отримати доступ до файлів Сайту.

Розірвання цих Умов використання не звільнятиме автоматично Користувача від відповідальності та зобов'язань відшкодувати заборгованість перед Focused у відповідності до положень цих Умов використання чи інших зобов'язань Користувача, а саме: не використовувати файли, дизайни чи інший контент Сайту, розміщений на його ресурсах, в інакший спосіб, ніж це дозволено умовами й положеннями цих Умов використання, які діяли на момент зазначеного використання. За розірвання цих Умов використання жодні права Focused, обмеження зобов'язань і захист інтересів, передбачені цими Умовами, не будуть ущемлені чи принижені, і такий захист, обмеження та права залишаються чинними й після закінчення дії цих Умов використання.

Після закриття профілю Користувача та позбавлення його/її доступу до матеріалів Сайту, Користувач підтверджує свою згоду на конфіскацію всіх коштів, що залишалися на його/її рахунку.

10. Застереження

Цей сайт, контент сайту та сервіси надаються «як є», без жодних явно виражених, дорозумілих, законодавчо передбачених, чи будь-яких інших запевнень, порук, гарантій чи умов. Контент сайту надається виключно як користувацький контент і не підлягає обов'язковій перевірці та втручанню з боку Focused. Користувачі завжди користуються сайтом, його контентом та сервісами на власний ризик.

Цим Focused чітко заявляє про відмову від усіх без винятку запевнень, порук, гарантій та умов у будь-якій формі, чи то явно виражених, чи дорозумілих, на увесь без винятку контент сайту та сервіси, розміщені у будь-який час, зокрема від дорозумілих запевнень, порук, гарантій та умов товарного стану, придатності для використання за призначенням, відсутності порушень прав інтелектуальної власності, точності, своєчасності надання інформації, повноти інформації, сумісності, актуальності, інтеграції, безпечності, конфіденційності, чистоти прав власності, практичної користі, придатності, якості, безперешкодного використання, а також від будь-яких інших гарантій, що можуть виникнути у відповідності до будь-якого застосовного законодавства. Focused не зв'язує себе жодними зобов'язаннями стосовно сайту, його контенту та сервісів.

Крім того, Focused також заявляє про відмову від будь-яких запевнень, порук, гарантій та умов про те, що:

 • доступ до сайту, його контенту та сервісів буде завжди безперебійним та безпомилковим;

 • сайт, його контент та сервіси відповідатимуть сподіванням користувача, задовольнятимуть його потреби та вимоги чи будуть працювати без перебоїв та помилок;

 • результати, отримані внаслідок використання сайту, його контенту та сервісів, будуть дієвими чи надійними;

 • будь-які помилки чи недоліки у роботі сайту, його контенту та сервісів будуть виправлені Focused;

 • сайт, його контент та сервіси будуть дозволені у будь-якій країні чи на будь-якій території;

 • сайт, його контент та сервіси не міститимуть вірусів, схожих зловмисних чи руйнівних програм та/або будь-яких інших шкідливих компонентів;

 • сайт, його контент та сервіси будуть функціонально сумісними з апаратним обладнанням та програмним забезпеченням користувача;

 • будь-який користувацький контент буде доступний на сайті або буде зберігатися (постійно чи тимчасово) у вигляді контенту сайту;

 • будь-який документ, що стосується сайту, його контенту та сервісів, буде доступний у будь-який час;

 • Focused продовжуватиме підтримку будь-якого окремого сервісу чи функції сайту та його контенту.

У тих випадках, коли відмова від відповідальності чи її обмеження не можуть бути застосовані, термін дії усіх застосовних явно виражених, дорозумілих та законодавчо передбачених запевнень, порук, гарантій та умов обмежується періодом у тридцять (30) днів з дати першого використання користувачем веб-сайту, його контенту та сервісів, і жодні гарантії не застосовуються після закінчення такого періоду.

Через те, що контент сайту та його сервіси забезпечують користувача цифровими матеріалами, які не постачаються на матеріальному носії, користувач за жодних умов не може вийти з цих умов використання.

11. Обмеження відповідальності

Користувач підтверджує, що він/вона розуміє і без жодних обмежень бере на себе всю відповідальність та ризики, що можуть виникати внаслідок використання Сайту.

Компанія Focused, її співробітники, керівництво, партнери, акціонери та агенти не несуть відповідальності за несправності будь-якого роду або припинення роботи Сайту, які спричинили втрату ділової інформації або прибутку; інші фінансові збитки у зв'язку з претензіями будь-якого роду; або втрати, клопотання, позови чи інші події, які виникли внаслідок дії цих Умов використання; а також події поза їхньою юрисдикцією, в тому числі внаслідок навігації Сайтом, його використання, доступу до будь-яких файлів або їхніх частин, так само як і внаслідок будь-яких передбачених ними прав, навіть якщо Focused була попереджена про теоретичну можливість таких збитків, незалежно від того, чи сталася ця подія або несправність внаслідок посягання на інтелектуальну або іншу власність, чи вона була заснована на правопорушенні, халатності, порушенні контрактних зобов'язань, чи виникла через інші подібні випадки та ситуації, чи ні.

Загальна сукупна відповідальність та відшкодування Focused у зв'язку з використанням сайту, як частково, так і в цілому, або його матеріалів, обмежена у грошовому еквіваленті сумою, яка не перевищує десяти доларів США ($10,00).

Якщо чинні закони та нормативні акти не дозволяють повною мірою пустити в дію виключення з відповідальності та обмеження для непрямих або випадкових збитків, всі вищенаведені обмеження та виключення не можуть бути застосовані до Користувача. У випадку виникнення ситуації, яка підпадає під таку юрисдикцію, відповідальність Focused або будь-кого з її співробітників, директорів, акціонерів, партнерів, власників ліцензій або агентів має бути обмежена максимальною передбаченою законом сумою.

12. Вік і відповідальність

Сайт, його контент та сервіси не призначені для використання дітьми та особами, що не досягли 18-річного віку, а також не передбачені та не призначені для навмисного збору, використання чи розголошення будь-якої особистої інформації осіб, що не досягли 18 років. Focused негайно вилучатиме персональну інформацію дітей та/або намагатися отримати доказову батьківську згоду на збір, використання чи розголошення персональної інформації дітей, щойно в поле зору Focused потрапить будь-яка персональна інформація дітей, розміщена на Сайті чи зібрана за його допомогою.

The User confirms and warrants that he/she has reached the age of 18, has all the qualifications for using the Site and is bound by legal obligations sufficient for any liability that can result from usage of the Site or Site files. The User agrees to bear full responsibility for all cases of the Site usage without distinction, as well as for use of his/her login and password by third parties including minors and persons under age of 18 living with him/her.

13. Застосовне право

Своїм входом на Сайт Користувач погоджується з тим, що ці Умови використання регулюються законодавством штату Нью-Йорк, США.

Термін дії, тлумачення та виконання цих Умов використання, правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням або порушенням цих Умов використання або стосуються них, а також супутні правовідносини регулюються внутрішнім законодавством штату Нью-Йорк (без урахування принципів доктрини колізійного права). Будь-який правочин або судочинство стосовно терміну дії, тлумачення та виконання цих Умов використання, правовідносин, що виникають у зв'язку з виконанням або порушенням цих Умов використання або стосуються них, а також супутніх правовідносин, має здійснюватися виключно у штатних або федеральних судах на території штату та округу Нью-Йорк. Всі сторони погоджуються з виключною юрисдикцією цих судів і відмовляються від заперечень щодо обґрунтованості чи зручності такої підсудності. Конвенція ООН про угоди міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція 1980 року) не застосовується до цих Умов використання і жодним чином на них не впливає.

Користувач зобов'язується приймати й розглядати всі необхідні сповіщення, відправлені йому/їй на поштову адресу, надану ним/нею під час реєстрації на Сайті або найостанніше після неї оновлення його/її особистого профілю.

Користувач зобов'язується відмовитися від:

 • Будь-яких прав, які він/вона міг би мати у зв'язку з проведенням судового процесу у суді присяжних чи в результаті такого процесу;

 • Участі чи організації будь-якого колективного позову проти Focused у зв'язку з роботою Сайту, положеннями цих Умов використання чи будь-яких інших зазначених тут угод.

Якщо Focused буде зобов'язаний звернутися до неарбітражного суду для стягнення будь-яких належних йому платежів чи забезпечення своїх прав, Користувач зобов'язується відшкодувати Focused всі витрати, платежі та збори у випадку виграшу Focused.

14. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Користувач підтверджує, що на додаток до умов цих Умов використання він/вона ознайомлений(-а) з Умовами використання та іншими угодами, на які є посилання у цих Умовах використання, та погоджується з обмеженнями, які вони на нього/неї накладають.

Відсутність з боку Focused дій чи наслідків дій з виконання положень цієї або суміжних угод не повинна та не може тлумачитись як відмова від будь-яких прав або положень.

Користувачу не дозволяється повністю або частково перевідступати ці Умови використання та/або передавати права і зобов'язання Користувача за цими Умовами використання будь-яким третім особам. Focused має повне право повністю або частково перевідступати ці Умови використання та/або передавати права і зобов'язання Користувача за цими Умовами використання будь-яким третім особам на власний розсуд.

15. Контактна інформація

З усіх питань щодо положень цього документу, зв'яжіться, будь ласка, з Focused за support@focusedcollection.com.

16. Підтвердження

Приймаючи ці умови використання, користувач підтверджує, що він/вона прочитав(-ла) і зрозумів(-ла) ці умови використання та перед їх підписанням мав(-ла) можливість звернутися за безсторонньою юридичною консультацією. Зважаючи на те, що Focused погоджується надати контент, Користувач зобов'язується дотримуватися цих умов використання. Користувач також погоджується, що ці умови містять весь обсяг угод між користувачем та Focused, вони скасовують та замінюють собою всі пропозиції чи попередні домовленості, складені усно чи у письмовому вигляді, та будь-який інший обмін інформацією між користувачем і Focused щодо предмету цієї угоди.

Приймаючи ці умови використання, користувач підтверджує, що він/вона прочитав(-ла) та зрозумів(-ла) всі інші нижчеперелічені супутні угоди, розміщені на сайті, і приймає всі умови і положення зазначених угод:

У випадку, якщо користувач не згоден з умовами та положеннями одного чи декількох вищенаведених документів, він має припинити використання веб-сайту або будь-яких функцій веб-сайту, яке регулюється умовами та положеннями цих умов використання; використовуючи веб-сайт та його функції, користувач беззаперечно погоджується з усіма умовами та положеннями цих умов використання.

Застереження: Оригінальний текст цього документу, що має юридичну силу, складений англійською мовою та перекладений іншими мовами виключно для зручності користувачів, які не володіють англійською. За будь-яких розбіжностей між англійським текстом та його перекладеним варіантом, текст англійською мовою має переважну силу.